ร้องเรียนนอภ.พรหมพิรามให้ย้ายปลัดอบต.วังวนออกจากพื้นที่

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีตัวแทนชาวบ้านตำบลวังวน อำเภอพรหมพรหมพิราม จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นายสิทธิพงษ์ หงส์คำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นางขวัญจิต คล้ายคลึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน(อบต.) หมู่ที่ 7 นายปิยะวัฒน์ เริงศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน หมู่ที่ 9 ได้เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อขอให้ย้ายนายธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ออกจากพื้นที่ตำบลวังวน

ต่อมา นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม ได้ออกมารับหนังสือและเชิญตัวแทนชาวตำบลวังวน เข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังปัญหาการบริหารงานของนายธีรณัฏฐ์ ปลัด อบต.โดยตัวแทนได้ยื่นหนังสือเข้าชื่อร้องเรียนบัญชีหางว่าว จำนวน 71 ราย ระบุว่านายธีรณัฏฐ์ รักษาการนายก อบต.วังวน อีก 1 ตำแหน่ง เพราะ นายก อบต.ถูกคำสั่ง คสช.ให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางกลุ่มผู้ร้องเรียนได้ให้เหตุผลว่า นายธีรณัฏฐ์ ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม เนื่องจากมีพฤติกรรม ดังนี้

1.การบริหารงานไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดควมแตกแยกในองค์กร ส่งผลถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
2.ไม่โปร่งใสในการสอบลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ครั้งที่ผ่านมา จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ 1.พนักงานขับรถดับเพลิง 2.คนงานทั่วไป 3.ผู้ช่วยพัสดุ
3.การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวนอกเวลาราชการ ทำให้หลวงเสียหาย

โดยตัวแทนราษฎรที่ร้องเรียน กล่าวว่า การสอบลูกจ้างไม่โปร่งใส เพราะผู้ที่ได้ไปอ่านและเขียนหนังสือแทบไม่ได้ แต่สามารถทำข้อสอบ โดยการออกข้อสอบปลัดเป็นผู้ดำเนินการออกเอง เกรงว่าผู้อื่นจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ยกเลิกการสอบครั้งที่ผ่านมา และข้อสอบควรจะเป็นข้อสอบกลาง

นายอำเภอพรหมพิราม กล่าวว่า อำเภอจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ คือ 1.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 2.เชิญปลัดมาว่ากล่าวตักเตือน 3.นำเรื่องเรียนรายงานจังหวัดพิจารณาต่อไป สำหรับเรื่องการสอบลูกจ้างจะต้องสอบสวน ความจริงจะต้องใช้ข้อสอบของคณะกรรมการกลางที่ออก และเอาของแต่ละคนมาออกข้อสอบรวมกัน จึงเกิดความเป็นธรรม

“สำหรับเรื่องการใช้รถยนต์นอกเวลาราชการ ต้องทราบข้อเท็จจริงว่านำไปใช้ในราชการจริงหรือหรือไม่ แม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม ถ้าไม่ใช้ไปปฏิบัติราชการจริงในพื้นที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ส่วนเรื่องการโยกย้ายต้องเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก”นายสุริยา กล่าว

ภายหลังที่นายอำเภอพรหมพิราม ทำความเข้าใจกับตัวแทนชาวตำบลวังวน มีความพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับไป บางคนได้กล่าวว่าจะรอผลการดำเนินการของอำเภอ หากไม่ได้ผลจะออกมาเคลื่อนไหวในระดับจังหวัดอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น