เชิญชวนทอดแหหาปลาบ้านฟากคลอง ต.ชุมแสงสงคราม 31 มี.ค.61

นายธนโชติ น้อยมั่น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฟากคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านฟากคลอง ได้กำหนดเปิดการทอดแหหาปลา ณ คลองสาธารณะบ้านฟากคลอง เพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน โดยจะเปิดให้ผู้สนใจได้ทอดแหหาปลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในราคาแหปากละ 250 บาท

ผู้สนใจสามารถจองบัตรเพื่อร่วมทอดแหหาปลาได้ที่คณะกรรมการหมู่บ้านฟากคลอง คุณประสาน โทรศัพท์หมายเลข 063-7034828 หรือคุณไพโรจน์ 081-0390933และคุณสว่าง 080-5111496) จาก

แสดงความคิดเห็น