เที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ที่อ.เนินมะปราง

วันนี้ (21 มี.ค.61 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทางอำเภอเนินมะปรางได้จัดงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออกขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 ภายในงานได้มีการประกวดและจัดจำหน่ายผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะมะม่วงและมะปราง ที่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของผลไม้ต่างๆ ให้เกษตรกรมีรายได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ซึ่งในพื้นที่ อ.เนินมะปราง ในขณะนี้มีเกษตรกรได้ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกต่างประเทศอันดับ 1 ของประเทศ ปลูกมากกว่า 8,000 ไร่ แต่ละปีสามารถทำเงินเข้าอำเภอมากกว่า 2 พันล้านบาท

ด้าน นายศิลป์ชัย  ตระกูลทิพย์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วง อ.เนินมะปราง ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กล่าวว่า ตลาดมะม่วงปีนี้ราคาไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่กิโลกรัมละ 15-18 บาท ขณะที่ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันราคาอยู่ที่ 30-40บาท สาเหตุมาจากมะม่วงมีการออกผลผลิตพร้อมกันทั้งประเทศ  เป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศหนาวในช่วงต้นปี ทำให้มะม่วงออกช่อเร็วกว่าปกติ  และผลผลิตออกมากกว่าปกติ  อีกทั้งพ่อค้าคนกลางมากว้านซื้อผลผลิตที่ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพเต็มที่ ทำให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงจึงทำให้ราคาตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม อ.เนินมะปราง ได้จัดงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์มหัศจรรย์มะม่วงส่งออกขึ้น ส่งผลดีทำให้ผู้ประกอบการปลูกมะม่วงของ อ.เนินมะปราง จำนวน 2,815 ราย เนื้อที่ปลูก 88,719 ไร่ ได้มีพื้นที่จำหน่าย กระตุ้นตลาดให้คึกคักประชาชนมีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่ายและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานเกษตรกรมีรายได้จากการขายประมาณ 100 ล้านบาท  แต่หากเป็นภาพรวมทั้งปีเกษตรกรอำเภอเนินมะปรางสามารถสร้างรายได้เข้าอำเภอจากการขายมะม่วงมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียว.

แสดงความคิดเห็น