อบจ.พิษณุโลกสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งที่ต.นครชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้ลงพื้นที่ไปสร้างฝายที่ ลำห้วยหินร่อง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยหินร่อง

จากการสอบถาม นายจตุพงษ์ แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทราบว่า ในช่วงฤดูน้ำหลาก ลำห้วยหินร่องแห่งนี้จะมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาสูงถึงเกือบ 10 เมตร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในลำห้วนหินร่องกลับไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลย ส่งผลทำให้ชาวบ้านเดือนร้อนมากกว่า 500 คน ทั้งนี้ยังรวมถึงวัดและโรงเรียนด้วยที่เดือดร้อนจากภัยแล้งไม่มีน้ำเพื่อในในการอุปโภคบริโภค แต่หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านได้รวมกลุ่มกันทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ และทำหนังสือร้องขอความช่วยเหลือในการอนุเคราะห์วิทยากร งบประมาณบางส่วนในการสร้างฝายชะลอน้ำ มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยครั้งที่ 1 ได้ลงมือทำไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 โดยเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร นำทราบมาผสมกับปูน เทปูเสริมเหล็ก ต่อท่อพีวีซี เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ นอกจากนี้ยังได้มีการต่อท่อพีวีซีนำน้ำไปเก็บที่ถังน้ำขนาด 2,500 ลิตร ของหมู่บ้านอีกด้วย

จากการสอบถาม นางไพรทูล สีใส ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จึงต้องมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มขึ้นอีกหลายจุด

สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 3/2561 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ ทองสวน ปลัดอำเภอนครไทย มาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น