ไบคเกอร์ลายพรางช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ตา-ยายฐานะยากจนที่ต.หัวรอจ.พิษณุโลก

วันที่ 7 เมษายน 2561 ทีมกลุ่ม biker ในนาม “กระจอกไรเดอร์ไบคเกอร์ลายพราง” ได้ร่วมกันรวบรวมเงินทุน จากทางสมาชิกกลุ่มและเพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้สองตายาย ตาวิชัย และยายชื่น  ศรีนวล ที่สภาพที่อยู่อาศัยเดิมทรุดโทรมอย่างมาก ไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝน ในเขตพื้นที่ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น