ผู้ว่าฯ นำนุ่งขาวสวดมนต์ข้ามปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย

เมื่อเวลา 23.30 น.ของวันที่  12 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารหลวงพ่อทองดำ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำพ่อค้าประชาชน นุ่งขาวห่มขาวร่วมสวดมนต์ข้ามปีใหม่  ปีใหม่ไทยตามกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ใส่บาตรวิถีพุทธ ตามประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์  โดยมีพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ร่วมสวดมนต์ตามบทชุมนุมเทวดา,บทธัมจักกัปปะวัตตะนะสูตร และเพิ่มบท อุณหัสสวิชัย  คือบทสืบอายุ ต่อชะตา รับปีใหม่,บทโพชฌังคปริตร คือ บาทหายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่ ,บทเทวะตาอัยโยชะนะคาถา ,บทพุทธชัยมงคลคาถา คือบทชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ใส่บาตรวิถีพุทธ เป็นความร่วมมือของจังหวัดพิษณุโลก   สภาวัฒนธรรมจังหวัด  เทศบาลนครพิษณุโลกและวัดราชบูรณะ  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย  เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจะตรงกับวันที่ 13,14 และ 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่งดงาม เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน การจัดกิจกรรม “ สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ใส่บาตรวิถีพุทธ ” เป็นกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก ในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน

/////

แสดงความคิดเห็น