นอภ.บางระกำเข้าช่วยเหลือบ้านประชาชนถูกลมพัดหลังคาปลิวที่ต.ท่านางงาม

10 พ.ค.2561 นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก   ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรง ช่วง 05.00 น. มีบ้านได้รับความเสียหาย 1 หลัง หลังคาสังกะสีเปิดหมู่ 5 บ้านห้วยชัน ตำบลท่านางงาม โดยเข้าพื้นที่พร้อมด้วยปลัดอาวุโส/หน.ฝรายความมั่นคง นายกอบต.ท่านางงาม กำนันตำบลท่านางงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ฝ่ายทหารชุด ชป.บางระกำ จนท.ตำรวจ อส.และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าห่มนวมในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทางอบต.ท่านางงาม ได้ส่งช่างสำรวจความเสียหายและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

แสดงความคิดเห็น