เตรียมเปิดท่องเที่ยววิถีชุมชนพักโฮมสเตย์บ้านเก่า 100 ปีที่อ.พรหมพิราม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน  26-27 พ.ค.2561 นี้ที่บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่น่าสนใจ พักโฮมสเตย์ ชมบ้านไม้เก่าแก่กว่า 100 ปี

วันที่ 15 พ.ค. 2561 นาย สุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม พร้อม นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ลงพื้นที่ บ้านบุ่ง  ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อทำแผนการท่องเที่ยว ซึ่งที่นี้เป็นหนึ่งชุมชน ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน  เนื่องจากชุมชนบ้านบุ่ง แห่งนี้ มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ยึดพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนพืชผักสวนครัว ไว้กินสำหรับครัวเรือน  มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพี่อย่างน้อง พึ่งพาอาศัยกัน ตั้งแต่ตั้งชุมชนมาอย่างช้านาน กลายเป็นชุมชนเข็มแข็ง น่าท่องเที่ยวและสัมผัส เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำเอาธนาคารขยะ มาใช้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดขยะ หน้าบ้านหน้ามอง จนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนสะอาดแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ชุมชนบ้านบุ่ง ยังมีโฮมสเตย์ของชุมชน ที่รอนักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งโฮมสเตย์ที่นี้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง  25 หลังด้วยกัน แต่ที่น่าสนใจคือบ้านของคุณป้าทองชุบ มาจันทร์ ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมานอนพักและชมความงามของบ้านไม้ที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ ซึ่งถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ 54 เสา

และในวันที่ 26-27 พ.ค. นี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอพรหมพิราม และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมณ์ จะได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิถีชนบทไทย@พรหมพิราม ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น