เร่งสูบน้ำช่วย 400 หลังคาเรือนเคหะชุมชนบึงพระพิษณุโลก

เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 หลังจากฝนตกหนักในเขตอ.เมืองพิษณุโลก  ช่วงเช้าของวานนี้ 125.3 มิลลิเมตร ส่งผลกระทบกับน้ำท่วมขังถนนต่ำในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกหลายเส้น โดยท่วมขังอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมงจึงระบายออกหมดกลับสู่ภาวะปกติ แต่สำหรับที่หมู่บ้านเคหะชุมชนบึงพระพิษณุโลก ม. 1 ต.บึงพระ อ.เมือง ริมถนนพิษณุโลก-บึงพระ ที่อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองไปประมาณ 5 กม. ประชาชนในหมู่บ้านประมาณ 400 หลังคาเรือน เดือดร้อนอย่างหนักจากน้ำที่ท่วมขังสูง 30-50 เซนติเมตร ต้องขนของหนีน้ำ นำยานหาหนะออกมาจอดบนที่สูง ขณะที่เครื่องสูบน้ำของอบต.บึงพระ และสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก  รวม 4 เครื่อง ก็เดินเครื่องสูบน้ำออกตลอด 24 ชั่วโมง

เช้าวันนี้ สถานการณ์น้ำท่วมขัง ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังบริเวณพื้นถนน ประมาณ 10 เซนติเมตร  ลดลงจากวานนี้มาก ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน และเริ่มนำรถยนต์ที่จอดไว้ด้านหน้าหมู่บ้านออกไปทำงาน นำกลับมาไว้ที่บ้าน

นางสาวอัมพร ขุนกอง ชาวบ้านหมู่บ้านเคหะชุมชนบึงพระพิษณุโลก เปิดเผยว่า วานนี้ฝนตกหนักมาก ในหมู่บ้านน้ำขังสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร  บ้านที่อยู่ท้าย ๆ หมู่บ้านบางหลังน้ำก็เข้ามาในบ้าน เป็นปัญหาประจำของหมู่บ้านแห่งนี้ที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังประจำเมื่อมีฝนตกลงมา

นางอมรรัตน์  ประคำ อยู่บ้านเลขที่ 428/395 ม.1 ต.บึงพระ ในเคหะชุมชนบึงพระพิษณุโลก เปิดเผยว่า เป็นหมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี ที่สร้างมาก่อนหมู่บ้านอื่น ทำให้พื้นที่หมู่บ้านต่ำกว่าพื้นที่รอบข้างมาก ตนย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อปี 2547 จากนั้น ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี ทุก ๆ ครั้งที่มีฝนตก ปี 2548 น้ำท่วมสูงมากที่สุด จากนั้นทุก ๆ ปีก็จะท่วมตลอด เพียงแค่ท่วมมากท่วมน้อย กระทั่งวานนี้ ฝนตกหนักมาก น้ำท่วมสูงใกล้เคียงปี 2548 ตนอยากให้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ เริ่มทำการสูบทันทีเมื่อมีฝนตก จะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้

นายบุญส่ง  เทียนคำ ประธานเคหะชุมชนบึงพระพิษณุโลก เปิดเผยว่า หมู่บ้านมีประมาณ 400 หลังคาเรือน แต่มีประชาชนอยู่จริงประมาณ 300 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านจัดสรรในยุคแรก ๆ สร้างมาประมาณ 30 ปีแล้ว ทำให้ประสบปัญหาคือสภาพหมู่บ้านเป็นแอ่งกระทะ เป็นพื้นที่ต่ำ ถ้าเทียบกับระดับถนนพิษณุโลก-บึงพระ ที่อยู่ด้านหน้าหมู่บ้าน กับบ้านที่ต่ำในหมู่บ้าน เกือบเก่าระดับหลังคาบ้าน จึงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกครั้งที่มีฝนตก

แนวทางการแก้ไขจากอดีตถึงปัจจุบัน อบต.บึงพระนำเครื่องสูบน้ำมาตั้งประจำไว้ 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากหมู่บ้านออกมาทางทิศตะวันถนนพิษณุโลก-บึงพระ น้ำจะไปลงในคลองริมทางรถไฟ วานนี้ได้ของชลประทานเพิ่มมาช่วยอีก 2 ตัว ในอดีต เคยระบายน้ำออกด้านหลังหมู่บ้านไปลงยังบึงหนองฝาในเขตตำบลวัดจันทร์ได้ แต่ปัจจุบันไม่สามารถระบายออกด้านหลังได้ เพราะมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่มาก ไม่มีทางน้ำระบายไปบึงหนองฝา จึงต้องสูบน้ำออกไปทางด้านหน้าหมู่บ้านทางเดียว

นายบุญส่ง เผยต่อว่า ถึงแม้จะไม่มีฝนตกลงมาเลย ก็ต้องสูบน้ำจากหมู่บ้านออกวันละ 3 ครั้ง ไม่เช่นนั้น น้ำใช้จากครัวเรือน จะล้นท่อระบายน้ำมาปริ่ม ๆ ถนน และถ้ามีฝนตก ก็ยังคงมีวิธีเดียว คือสูบน้ำออกเท่านั้น แม้ว่าจะมีการลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำไว้ 2 เครื่อง

…………………………………………

แสดงความคิดเห็น