ทำบุญกลางบ้านม.1บ้านวังส้มซ่าลอยเรือสำเภาสะเดาะเคราะห์ในแม่น้ำน่าน

วันที่ 20 พ.ค. 2561 ที่บ้านวังส้มซ่า หมู่ 1  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านวังส้มซ่าได้สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี  เป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ในปีนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันต่อเรือสำเภาจำลอง ด้วยไม้ไผ่สีสุก ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ทำบุญกลางบ้านแล้ว  มีการจุดประทัด  ชาวบ้านได้ช่วยกันนำเรือสำเภาจำลองไปประกอบพิธีลอยเรือสำเภาในแม่น้ำน่าน  ภายในเรือประกอบด้วยข้าวสาร เกลือ พริกแห้ง หอม  พร้อมกับกระดาษที่เขียนชื่อผู้ร่วมทำบุญ  และลอยลงในแม่น้ำน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งแต่เดิมการทำบุญกลางบ้านวังส้มซ่านั้น จะทำโดยลักษณะการต่อแพสำหรับลอยสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นศิริมงคล แต่ปีนี้ ได้ทำเป็นรูปเรือสำเภา ทำตามประเพณีลอยเรือสำเภาที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านวังส้มซ่าจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี

บ้านวังส้มซ่า ม.1 ต.ท่าโพธิ์  มีบันทึกไว้ว่า เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในอดีตเมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว มีบรรพบุรุษชาวจีนไหหลำส่วนหนึ่งอพยพมาตั้งรกรากที่นี่ โดยมีการสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวจีนไหหลำมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ กอปรกับช่วงหนึ่งมีอหิวาตกโรคระบาด จึงได้มีการสะเดาะเคราะห์โดยจัดประเพณีลอยเรือสำเภาขึ้น และได้จัดสืบทอดมาเป็นประจำที่บ้านวังส้มซ่าเป็นเวลากว่า 100 ปี

ประเพณีลอยเรือสำเภา ที่ชาวบ้านวังส้มซ่าจัดสืบทอดกันมากว่า 100 ปีนั้น ในปีนี้ ได้ประกอบพิธีที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  เริ่มจากการต่อเรือสำเภาจำลอง โดยหาไม้ไผ่สีสุกขนาด 9 ปล้อง นำมาสับให้ได้ 9 ซี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยผู้สูงวัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญนำคนรุ่นใหม่มาช่วยกันต่อลำเรือแบบเรียบง่าย พร้อมตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี ส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งจะไปหาตัดต้นกล้วยเพื่อทำแพสำหรับรองรับลำเรือ   เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ชาวบ้านทั้งไทยและจีนนำข้าวสาร เกลือ พริกแห้ง หอม กระเทียม มาใส่ในเรือสำเภา เพื่อเป็นเสบียงอาหาร เหมือนเรือจริงที่จะออกเดินทะเล จากนั้นเป็นการเริ่มพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การไหว้เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าองค์อื่น ไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง การจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ ตามความเชื่อ แล้วนำเรือสำเภาจำลอง ลอยลงสู่แม่น้ำน่าน โดยมีชายหนุ่มของหมู่บ้านจะร่วมกันแบกเรือลงสู่แม่น้ำน่าน ระหว่างทางก็จะมีการจุดประทัดตลอดทั้งเส้นทาง

…………………………………………………………………………………….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ลอยเรือสำเภาบ้านวังส้มซ่า

 

 

แสดงความคิดเห็น