ท่องเที่ยววิถีชนบทไทย@พรหมพิราม

เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่  26 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมณ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานท่องเที่ยววิถีชนบทไทย@พรหมพิราม ที่บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมณ์ อ.พรหมพิราม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวพิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่ของกลุ่ม Siler Age พร้อมทั้งเป็นกรส่งเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานนั้นนักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายย้อนยุคปี 60-70 หรือ มนต์รักลูกทุ่ง นั่งรถไฟมาจากหลายจังหวัด เดินทางมาร่วมงานที่สัมผัสถึงกลิ่นอายธรรมชาติของวิถีชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่บ้านบุ่งนั้น ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนพืชผักสวนครัว ไว้กินสำหรับครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพี่อย่างน้อง พึ่งพาอาศัยกัน ตั้งแต่ตั้งชุมชนมาอย่างช้านาน กลายเป็นชุมชนเข็มแข็ง น่าท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำเอาธนาคารขยะ มาใช้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดขยะ หน้าบ้านหน้ามอง มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสจำนวน  25 หลัง

โดยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชนบทไทย@พรหมพิราม ที่บ้านบุ่ง นี้จัดขึ้นจำนวน 2 วันคือ วันที่  26-27 พ.ค. นักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถอีแต๊กของชาวบ้านไปชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ต.ศรีภิรมณ์ อ.พรหมพิราม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง

///////////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น