ภาพมุมสูง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก

26 พ.ค.2561 ภาพถ่ายมุมสูง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้กลุ่มคนรักศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   นำโดยศิษย์เก่ารร.พิษณุโลกพิทยาคม รวมตัวเคลื่อนไหวรณรงค์ คัดค้าน การก่อสร้างพระตำหนักหลังใหม่ ด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม ได้ยื่นหนังสือต่อกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และกรมศิลปากร ให้ดำเนินการฟื้นฟูบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้กลับมาคงในสภาพเดิม  ด้วยเหตุผลเป็นการบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม  และเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้สอบถามความเห็นทำประชาพิจารณ์กับชาวพิษณุโลก

จากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่า ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังเดิม ตั้งอยู่ในแนววงกลมรูปวงรี เป็นแนวเดิมเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อยู่เคียงคู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่ปี 2505  ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ปัจจุบัน บริเวณลานหินอ่อนด้านหน้าศาลสมเด๊จพระนเรศวรมหาราชในอดีต  ได้ก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ปี 2558 โดยกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีการทำวัตถุมงคลเพื่อนำรายได้มาพัฒนาพระราชวังจันทน์  และมีงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดมาสบทบการดำเนินการสร้าง การก่อสร้างได้ขึ้นโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เหลือแต่เพียงการตกแต่งภายใน  ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างสัญญาจ้างเอกชน  เริ่มสัญญาวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 19 กันยายน 2561

…………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น