สับปะรดราคาตกต่ำมากเกษตรกรอ.นครไทยขนมาขายหน้าอ.เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก 30 พฤษภาคม 2561 ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ขนสับปะรดจำนวน 3 คันรถปิคอัพ ประมาณ 5 ตัน มาจำหน่ายให้กับประชาชนชาวพิษณุโลกในราคากิโลกรัมละ 5 บาท หลังจากประสบปัญหาราคาสับปะรดขายส่งโรงงานราคาตกต่ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยราคารับซื้อที่ต.บ้านแยง อ.นครไทย มีตั้งแต่ 80 สตางค์ถึง 1 บาทต่อกิโลกรัม นายสมทรง อู่ทอง ประธานคัสเตอร์สับปะรดนครไทยเปิดเผยว่า ในจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 43,000 ไร่ต้นทุนการปลูกต่อ 1 ไร่อยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาท ผลผลิตต่อไร่ได้ประมาณ 5 ตันหรือ 5,000 กิโลกรัม หรือขายได้ไร่ละ 4,000 บาท มีผู้มารับซื้อเพื่อส่งโรงงานแปรรูปสับปะรดในภาคใต้ในเขตตำบลบ้านแยงให้ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 80 สตางค์ถึง 1 บาทเป็นราคาที่ขาดทุนมากๆ เกษตรกรจึงขอความช่วยเหลือกับจังหวัดพิษณุโลก สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก วันนี้จึงนำสับปะรดมาขายที่ตัวจังหวัดพิษณุโลกในราคากิโลกรัมละ 5 บาทยังพอได้ค่าปุ๋ย ค่ายาที่ลงทุนไปบ้าง นอกจากนี้ยังได้รับการติดต่อจากภาคเอกชนให้นำสับปะรดของเกษตรกรไปวางขาย อาทิ ห้างบิ๊กซีห้างท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกมาช่วยกันอุดหนุนสับปะรดของเกษตรกรอำเภอนครไทย

แสดงความคิดเห็น