เยาวชนญี่ปุ่น ศึกษาศาสตร์ข้าวไทย

ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก Phitsanulok Rice Research Center อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้นำคณะนักเรียนไทย และนักเรียนญี่ปุ่น รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถาบัน KOSEN ที่เข้าร่วมงาน Thailand – Japan Student Science Fair 2018 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการผสมพันธุ์ข้าว ลงมือปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว โดยนำละอองเรณูเคาะลงไปบนดอกเพศเมีย ฐานการเรียนรู้โรคและแมลงที่สำคัญในข้าว ฐานการแปรรูปอาหาร นำข้าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และฐานการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า ซึ่งฐานการโยนกล้า เป็นฐานที่นักเรียนญี่ปุ่นต่างชื่นชอบ เพราะวิธีการโยนกล้า เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

นอกจากนี้ คณะได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ Sirindhorn Medicinal Plants Garden ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่แบ่งฐานการเรียนรู้ให้เยาวชนศึกษาจำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานสวนสมุนไพร 12 กลุ่มอาการโรค เรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรจากป้าย QR cord , ต้นสมุนไพรที่อยู่ในสวนสมุนไพร ฐานการทำยาดมโบราณ นำเอาสารสกัดจากสมุนไพร , สมุนไพรใส่ในขวด ตามตำรายาโบราณ ฐานนวดไทย สาธิตและฝึกปฏิบัติ การนวดจุดต่างๆ ตามร่างกาย และฐานฤๅษีดัดตน ที่เป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิ โดยในการสาธิตได้ให้เยาวชนญี่ปุ่นได้ลองฝึกปฏิบัติ บรรยากาศเป็นไปด้วยความรอยยิ้ม และเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร School of Renewable Energy Technology, Naresuan University อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย
สำหรับงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 ครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีการกิจกรรมต่อเนื่อง มาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในปี 2015 และในครั้งถัดไปปี 2020 จะจัดขึ้นที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง
………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น