เปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 จังหวัดพิษณุโลก Be there for someone else.Give blood . Share life ทุกชีวิตมีความหมายให้โลหิตให้ชีวิต โดยมี เทคนิคการแพทย์หญิงภาณิสรา สุขจินดา หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ผู้จัดการบริษัท CPF (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาพิษณุโลก ผู้จัดการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)สาขาพิษณุโลก ร่วมพิธี
การจัดงานในครั้งนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนที่มีสุขภาพดีตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต ให้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เคยบริจาคโลหิตขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 เดือน ผู้จากโลหิตอย่างต่อเนื่องและดูแลสุขภาพสามารถประจำสามารถได้จนถึงอายุ 70 ปี โดยภายในงานจัดมีจิตกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น