นอภ.เมืองพิษณุโลกนำตรวจสถานบริการร้านเกมส์ป้องกันพนันบอลโลก

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 – 01.30น. โดยการอำนวยการของ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   จนท.ทหารมทบ.39 จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว ปคม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่รับผิดชอบ สอดส่องกวดขันฟุตบอลโลก 2018

ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ติดตามการแข่งขันอย่างแพร่หลาย และหากเกิดการเล่นการพนันการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น มันเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิและตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนันจนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคมด้านอื่นตามมา เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลดังกล่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลและการพนันฟุตบอลออนไลน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และแจ้งให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครองพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดส่องตรวจขันการกระทำความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลโลก 2018 หรือการพนันทายผลกีฬาประเภทอื่นๆรวมถึงการพนันออนไลน์ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยด้วยและให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบถึงโทษและผลของการกระทำผิดพร้อมแจ้งเบาะแสให้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น