รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อเวลา  15.00  น. ของวันที่  14 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาตร์สกุโณทยาน ประชาชน เครือข่ายจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของหน่วยงานต่างๆ กับภาคประชาชนในการร่วมกันทำความดีผ่านการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าในเมือง และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้วย

 

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการปลูกต้นรวงผึ้ง ป่าในเมือง การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เยียมชมดนตรีในสวน การชมวีดีทัศน์โครงการป่าในเมือง และโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า และการมอบบ้านสัญลักษณ์ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า จึงได้จัดให้มีโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิทักษ์ป่า ทีมีฐานะยากจน และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ที่ได้รับมอบการช่วยเหลือ มี2 ราย คือนายวิชาญ ชาวบางมอญ อายุ 49 ปี ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก มานานกว่า 20 ปี ซึ่งบ้านถูกพายุพัดพังเสียหาย ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้อีก และนายสยาม วังคีรี อายุ 38 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่นน.10(ภูหินเหล็กไฟ) จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งบ้านของนายสยาม ก่อสร้างไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น

////////////

แสดงความคิดเห็น