อำเภอพรหมพิรามจัดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม

เย็นวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่สถานีรถไฟพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ชาวอำเภอพรหมพิรามได้พร้อมใจกันแต่งกายย้อนไปในยุคสมัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พร้อมดนตรีมังคละอัตลักษณ์ขนาดแท้ 5 วง มารอต้อนรับคณะที่เดินทางมาโดยรถไฟ ขบวนที่ 408 ซึ่งนำมาโดย นาย มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ที่พร้อมใจกันแต่งกายย้อนยุคเหมือนกัน มาลงที่สถานีแห่งนี้ เพื่อมาเยือนงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ที่จัดอยู่บริเวณลานหน้าศาลท้าวมหาพรหม ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 
ซึ่งเป็นแนวคิดของ นาย สุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงปีก่อตั้งอำเภอเมื่อ พ.ศ.2438 โดยมีพระยาอิทุภูติภักดี เป็นนายอำเภอคนแรก ต้นตระกูล อินทุภูติ ซึ่งวันนี้ นาย อำนวย อินทุภูติ บุตรของท่านพระยา พร้อมคนในตระกูลก็มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อม ๆ ตระกูลเก่าก่อตั้งอำเภออีก 2 ตระกูล คือ สุขม่วง มีพระพิศาลธรรมพาณี สังฆราชารูปแรก เป็นต้นตระกูล และ ตระกูลตรงต่อกิจ มีขุนพินิจเวฬุกร กำนันคนแรก เป็นต้นตระกูล พร้อมเลือกเนื้อเชื้อไขชาวพรหมพิรามทุกตระกูล
และยังรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ.2444 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จประพาสต้นหัวเมืองฝ่ายเหนือ โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตามเสด็จ พร้อมตั้งชื่อ ศรีภิรมย์ ให้เป็นชื่อตำบลด้วย และวันนี้ก็ตรงกับวันประสูติของพระองค์ท่าน ประกอบกับในอำเภอพรหมพิรามมี 12 ตำบล 123 หมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบ 
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อำเภอพรหมพิราม เคยเป็นพื้นที่พักทัพของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย และเมื่อครั้ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังพอมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง แต่ชัดเจนที่สุดของชาวอำเภอพรหมพิราม ได้รักษาศิลปวัฒนธรรมครั้งอดีตไว้ได้อย่างงดงาม ด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสุข และวันนี้ได้นำเอาของดีแต่ละตำบลมาโชว์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวย้อนยุค มีการจำลองประเพณียกธง โดยชาวอำเภอพรหมพิรามได้ร่วมกันเฉลิมฉลองรำมังคละกันอย่างสนุกสนาน งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน นี้

แสดงความคิดเห็น