ผู้ปลูกสับปะรดอ.นครไทยสู้ไม่ถอย ขนมาขายในเมืองพิษณุโลกทุกวัน

22 มิถุนายน 2561 สถานการณ์ราคาสับปะรดตกต่ำที่จ.พิษณุโลกเป็นเหมือนกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศ ปีนี้ราคารับซื้อสับปะรดตกต่ำอย่างมากนับแต่เริ่มมีผลผลิตออกมาได้เดือนกว่า ๆ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในเขตอ.นครไทย อ.วังทอง ที่มีร่วม 43,000 ไร่ กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ขนาดราคารับซื้อส่งโรงงานกก.ละ 80 สตางค์  ก็ยังไม่สามารถหาที่ส่งได้ เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา คลัสเตอร์ผู้ปลูกสับปะรดอ.นครไทย ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ให้เกษตรกรผู้ปลูกขนสับปะรดจากไร่มาขายได้ที่หน้าศาลากลางพิษณุโลก ห้างบิ๊กซีพิษณุโลก  ห้างเทสโก้โลตัส พิษณุโลก และปั้มน้ำมันปตท.ชัยนามอ.วังทอง จนถึงกลางเดือนมิถุนายน เกษตรกรก็ยังคงสู้ไม่ถอย ขนสับปะรดใส่รถปิคอัพ วันละ 800-900 กิโลกรัม มาขายยังสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมืองพิษณุโลกทุกวัน ในราคากก.ละ 5 บาท และได้รับการอุดหนุนมีชาวพิษณุโลกมาช่วยกันซื้อจำนวนมาก

เช้าวันศุกร์ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันนี้มีตลาดนัดเกษตรกร ทำให้การขายสับปะรดค่อนข้างดีมาก  วันนี้เป็นคิวของครอบครัวนางสุมณฑา แสนราด ผู้ปลูกสับปะรด  จาก  ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ขนสับปะรดใส่รถปิคอัพมาขาย 800 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท พร้อมนำสับปะรดกวน ที่แปรรูปเป็นสัปปะรดผสมใบเตย สับปะสดผสมมะร้าว สับปะรดกวน มาขายด้วยในราคากก.ละ 140-120 บาท ( สับปะรดกวน ใช้เนื้อสับปะรด 50 กก. แปรรูปเป็นสับปะรดกวนได้ 4 กก. ) ได้รับการอุดหนุนช่วยซื้อจากชาวพิษณุโลกจำนวนมาก คาดว่าวันนี้จะขายได้หมดทั้ง 800 กก.ทีขนมา นางสุมณฑา บอกว่า ดีกว่าปล่อยให้เน่าคาไร่ เพราะที่นั่นขายไม่ได้เลย แม้ราคาจะตกต่ำสุดถึง กก.ละ 80 สตางค์ก็ยังไม่สามารถขายโรงงานที่เคยรับซื้อได้ พวกตนจึงต้องขนจากไร่ใส่รถมาขายในตัวเมืองพิษณุโลกทุกวัน จะหมุนเวียนกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคิวที่กลุ่มครัสเตอร์ผู้ปลูกสับปะรดอ.นครไทยจัดให้ ยังพอได้ทุนคืนค้าปุ๋ย ค่าแรง ค่ายาที่ลงทุนไปบ้าง

นายประดับ  กุลกรอม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจาก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ตนปลูกสับปะรดจำนวน ประมาณ 30 ไร่ ปีนี้ขายไม่ได้เลย ราคาตกต่ำมาก จึงต้องขนมาขายที่ตัวเมืองพิษณุโลกทุกวัน จะสลับกันมาขายที่หน้าศาลากลาง ห้างบิ๊กซีพิษณุโลก และห้างเทสโก้โลตัสพิษณุโลก สับปะรดช่วงนี้กำลังหวานฉ่ำ ยิ่งปลอกใส่ถุงขายถุงละ 20 บาทแล้วยิ่งขายดี  ขอบคุณชาวพิษณุโลก ที่มาช่วยซื้อจากเกษตรกร

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

แสดงความคิดเห็น