วัดโพธิญาณช่วยซื้อสับปะรดจากอ.วังทองอีก 11 ตันแจกชาวบ้านในวันพระ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  พระครูสุนทรโรจนคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ.วังทอง จ.พิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่วันพระสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยซื้อสับปะรดจากต.วังนกแอ่น อ.วังทอง มาแจกชาวบ้านในตำบลหัวรอจำนวน 5 วัน สำหรับวันพระวันนี้ เมื่อวาน พระวัดโพธิญาณ และญาติโยมตำบลหัวรอ ได้เดินทางไปที่บ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ไปช่วยเกษตรกร ตัดสับปะรดในไร่ และช่วยซื้อจากหลาย ๆ ราย รวมจำนวน 11 ตัน มาแจกให้กับชาวบ้านตำบลหัวในรอวันนี้ 

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญบนศาลาการเปรียญในเวลาประมาณ 08.30 น. วัดโพธิญาณ ได้ออกประกาศเสียงตามสายเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ม.4 ม.5 ตำบลหัวรอ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงวัด ให้มาช่วยรับสับปะรดไปแบ่งกันรับประทาน วัดได้ไปช่วยซื้อมาจากเกษตรผู้ปลูกสับปะรด จากต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่สามารถขายสับปะรดได้ ต้องปล่อยเน่าคาสวน มีชาวบ้านที่มาทำบุญนำกลับไปคนละ 2-3 หัว อีกจำนวนหนึ่งก็มอบเงินสมทบให้กับเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณไปร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรอีก และคาดว่าจะแจกหมดในวันนี้

พระครูพระครูสุนทรโรจนคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ เปิดเผยว่า วันพระสัปดาห์ก่อนช่วยซื้อมา 5 ตัน และแจกชาวบ้านหมดในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง วันพระนี้ได้ชาวบ้านและพระ ขึ้นไปช่วยซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรในอ.วังทองอีก ต้องไปช่วยกันตัดด้วย เพราะถ้าเกษตรกรตัดเอง ก็ต้องเสียเงินค่าจ้างตัดอีก วันนี้ช่วยซื้อมาหลายเจ้า เจ้าละ 100-200 กิโลกรัม รวมจำนวน 11   แบ่งให้วัดโพธิญาณแจก 5.5 ตัน และให้วัดบึงกระดานแจกญาตโยมที่จะมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ดอีก 5.5  ตัน

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น