อบจ.พิษณุโลกเปิดถนนชุมชนสายบ้านหนองหลวง อ.บางระกำ – อ.ลานกระบือ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ และนายวรชาติ ศุภกิจเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีโครงการถนนชุมชน สายบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อกับตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเปิดให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดได้ใช้สัญจรสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดใช้ถนนสายดังกล่าวจำนวนมาก พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าวด้วย

แสดงความคิดเห็น