ท็อปแลนด์พลาซ่าซูเปอร์มาร์เก็ตแจกสับปะรดฟรี 3 วัน

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วันนี้มีพิธีเปิด ท็อปแลนด์พลาซ่าซูเปอร์มาร์เก็ต ทางห้างได้เตรียมสับปะรดห้วยมุ่น ที่ช่วยอุดหนุนจากเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 6 ตัน มาแจกลูกค้า 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป วันละ 2 ตัน ในวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561นี้

แสดงความคิดเห็น