นายกอบจ.นำนทท.ล่องแก่งลำน้ำเข็ก มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 5 ก.ค.2561 ที่บริเวณโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง  จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักท่องเที่ยวลงล่องแก่งเพื่อสำรวจเส้นทางลงล่องแก่งลำน้ำเข็ก ที่มีเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในช่วงฤดูฝนจองจ.พิษณุโลก   เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยทางสายน้ำหรือล่องแก่งมาสัมผัสกับความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย กับเทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

จากการล่องแก่งสำรวจในครั้งนี้พบว่าลำน้ำเข็กมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับปานกลาง 600-700 ( เป็นระดับความยากง่ายที่ผู้ประกอบการนำเที่ยวล่องแก่งใช้วัดระดับน้ำ  ) กำลังเหมาะกับการล่องแก่ง โดยมีระดับความสนุกสนานและท้าทายตั้งแต่ระดับ 1-5 สลับกันไปตลอดเส้นทาง รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจและความงดงามของธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามของสองฝากฝั่งลำน้ำเข็กแห่งนี้ ซึ่งการล่องแก่งลำน้ำเข็ก ถือว่าเป็นกิจกรรมล่องแก่งที่มีชื่อเสียงติด 1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย เนื่องจากมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายตามระดับความยากง่ายตลอดเส้นทาง และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งพิษณุโลก เตรียมเปิดเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ในเดือนสิงหาคม นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมค้นหาประสบการณ์การผจญภัยในกิจกรรมชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็กที่สนุกสนานและท้าทายความสามารถของนักผจญภัยทางสายน้ำ

นายนภดล  กันแตง ผู้ประกอบการนำเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก ป็อบทัวร์ เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกเปิดการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยล่องแก่งลำน้ำเข็กเข้าสู่ปีที่ 20 แล้ว  ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดเส้นทางล่องแก่งในลำน้ำเข็กระยะทางประมาณ 8.5 กม. ผ่านแก่ง 15 แก่ง มีระดับความยากง่ายตั้งแต่ระดับ 1-5 มีทางหลวงหมายเลข 12 คู่ขนานไปกับลำน้ำเข็ก ทำให้ทีมงาดูแลความปลอดภัย สามารถขับรถยนต์ไปตรวจเช็คตรวจเช็คความปลอดภัยได้ตลอดเส้นทาง  ในครึ่งทางแรกระยะทางประมาณ 4.5 กม. แก่งมีความยากระดับ 1-3 นักท่องเที่ยวจะได้ซ้อมพายเรือก่อน ซ้อมลงน้ำ ซ้อมขึ้นเรือ ขณะที่ครึ่งทางหลังอีกประมาณ 4 กม. แก่งจะมีความยากขึ้นระดับ 3-5 ขณะที่ทีมงานในเรือที่มี 2 คน ก็จะมีโทรศัพท์ติดไปในเรือยางด้วย หากนักทองเที่ยวมีอาการไม่ดี หน้ามืด เป็นลม หรือ กลัวน้ำ ก็สามารถนำขึ้นมาบนฝั่งได้ และจะเพิ่มทีมดูแลในเรือเป็น 4 คน หากเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

นายนภดล เผยต่อว่า ในปีนี้มีผู้ประกอบการนำล่องเรือยางล่องแก่งลำน้ำเข็ก 14 ราย มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเหมือนกันหมด โดยผู้ประกอบการ มีการตั้งมาตรฐานของระดับน้ำ ในการร่องแก่งลำน้ำเข็กในช่วงหน้าฝนตั้งแต่ระดับ 0-1,500 ถ้าระดับ 0-1,300 สามารถล่องได้ทุกแก่งไปจนถึงจุดขึ้นฝั่งที่ก่อนถึงน้ำตกแก่งซอง ระยะทางประมาณ 8.5 กม. ถ้าระดับ 1,300 ขึ้นไปถึง 1,500 ก็ยังสามารถล่องได้ครึ่งทางแรกระยะทางประมาณ 4 กม. แต่ถ้าระดับถึง 1,500 น้ำในลำน้ำเข็กจะสูงและเชี่ยวมาก จะไม่นำนักท่องเที่ยวลงล่องแก่งอย่างเด็ดขาด

//////////////

แสดงความคิดเห็น