ชวนเที่ยวชมต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกของแผ่นดิน”ต้นจำปาขาวและยางนา”ที่อ.นครไทย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี  ใต้ร่มพระบารมี “ต้นจำปาขาวและต้นยางนา”ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดตัวต้นไม้ของจังหวัดพิษณุโลก 2 ใน 63 ต้น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น รุกก ข มรดกของแผ่นดิน   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 จำนวน 63 ต้น เท่ากับพระชนมมายุ  ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน พร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดพร้อมนักเรียน นักศึกษาและคณะนักแสดงกลองมังคละ รำโชว์

สำหรับ พิษณุโลกมีต้นไม้ใหญ่ที่กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจ 2 ต้นคือ ต้นจำปาขาว อายุ 700 กว่าปี อยู่ที่วัดกลางตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย และต้นยางนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย มีขนาดเส้นรอบรอบวง 15 เมตร  สูง 50 เมตร อายุประมาณ 1,000 ปี นับเป็นต้นยางที่สมบูรณ์และอายุมากที่สุดในประเทศไทย โดยคณะรมต.ได้ยืนเรียงตัวล้อมรอบต้นยางนา นับได้จำนวน 22 คน

แสดงความคิดเห็น