ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนหลังชาวบ้านร้องบริหารไม่โปร่งใส

วันที่ 6 ก.ค.61 ที่บริเวณบันไดทางขึ้นหน้าศาลากลาง จ.พิษณุโลก มีกลุ่มชาวบ้าน ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้เข้ายื่นหนังร้องเรียนต่อนายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้ย้ายนายอำนาจ รักประกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยกล่าวหาบริหารเงินงบประมาณงานและรายได้โรงเรียนไม่โปร่งใส

จากข้อมูลรายละเอียดในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า  1.มีการรื้อฝากั้นห้องเรียนเอาไปกองไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร 2.การบริหารเงินงบประมาณและรายได้ของโรงเรียนไม่โปร่งใส ไม่มีการสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา มีการเอาใบเสร็จมาเก็บเก็บเงินภายหลังทุกครั้ง  พยายามซื้ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ใช้เงินไม่ตรงกับโครงการ 3.ผู้บริหารไม่เข้ากับชาวบ้าน คณะกรรมการ และผู้ปกครอง เอาเด็กนักเรียนไปทำงานเกินความจำเป็น จนเวลาเรียนไม่พอ  ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำ 4.เกิดความแตกแยกระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครอง  5.เออุปกรณ์ต่างๆออกจากโรงเรียน และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไป ทำให้นำเรียนไม่มีโต๊ะเก้านั่งเรียนหนังสือ ต้องนั่งเรียนกับพื้น  โดยนายอธิปไตย  ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน เพื่อจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน

ทั้งนี้จากกการตรวจสอบไปยัง  น.ส.ปุญนิสา บุญพลอย นิติกร  ประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เผยว่า ทางสำนักงานฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้ว นอกจากนั้นได้มีคำสั่งให้นายอำนาจ รักประกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ย้ายไปประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. เป็นต้นไป……………………………………………………………….

<<<หากท่านมีปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตปฏิบัติงานไม่โปร่งใส>>>
<<<โปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-8559>

แสดงความคิดเห็น