กรมศิลปากรเข้าบูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

8 กรกฏาคม 2561 ที่วัดใหญ่ วัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิทหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขณะนี้กำลังมีการบูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมดูแล  การดำเนินการ ณ เวลานี้ ได้เริ่มต่อนั่งร้านเหล็ก บริเวณด้านหน้า ด้านข้างวิหารแล้ว  เพื่อเตรียมการบูรณะเครื่องบนของวิหาร ที่มีไม้เป็นโครงสร้างหลัก มุงด้วยหลังคากระเบื้อง ป้ายชี้แจงโครงการของกรมศิลปากร ประกาศโดยสำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โครงการบูรณะโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ระยะที่ 1 ( วิหารพระพุทธชินราช วิหารพระพุทธชินสีห์ ระเบียงคต ) ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมลักษณ์ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 19 ล้านบาท เริ่มสัญญา 28  มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 23 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

อนึ่ง ต้นปี 2559 วัดใหญ่ ได้ทำเรื่องเสนอไปยังกรมศิลปากร และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอให้มาบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่หลายส่วน โดยเฉพาะเครื่องบนที่ทำด้วยไม้ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา หลังจากผ่านการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2529 หรือ  30 ปีที่ผ่านมา จนท.ได้มาตรวจสอบในปีเดียวกัน กระทั่งอนุมัติงบดำเนินการบูรณะในปี 2561

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีพระพุทธชินราช พระพุทธปฏิมากรที่มีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานเป็นพระประธาน เป็นที่ต้องพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า เกือบทุกสมัย ตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ปัจจุบัน วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระวิหารพระพุทธชินสีห์ พระวิหารพระศรีศาสนา วิหารคต ที่ได้ทำการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2529 หรือ 30 ปีผ่านมา เริ่มมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะเครื่องบนวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่ทำด้วยไม้ มีการผุกร่อนหลายจุด หลังคากระเบื้องโป่ง รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายอากาศภายวิหาร อันเกิดความร้อนอบอ้าว ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชยิ่งนัก

………………………………………………………………………………….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง วัดใหญ่เสนอกรมศิลปากรบูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

 

 

แสดงความคิดเห็น