สพป.พิษณุโลกเขต 1 จัดค่ายธรรมะนักเรียน ณ วัดสุดสวาสดิ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายธรรมะนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่จะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่ และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และวิทยากรจากคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในกลุ่มที่ 10 บึงกอก-หนองกุลา จำนวน 220 คน ได้รับเกียรติจากนางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พบปะเยี่ยมชมค่าย มีนายเดือน คำสีสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก – หนองกุลา พร้อมคณะผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น