ม.นเรศวรเสนอทุนการศึกษาป.ตรี-โท-เอกให้ 13หมูป่า

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมู่ป่า ทั้ง 12 คนและโค้ชอีก 1 คนออกมาจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ทำให้หลายหน่วยงานต่างยืนให้ความช่วยเหลือกันจำนวนมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้มีการทำหนังสือเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  10 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา  เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สาย โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบข่าวโค้ชและนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สาย จำนวน 13 คน

ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สาย จำนวน 13 คน หากมีความต้องการและสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาให้กับโค้ชและเด็กๆ ทุกคนตลอดการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยานเรศวร ได้มอบหมายให้นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง เบอร์โทร 089-5651638 เป็นผู้ประสานงานรายละเอียดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง   ลงชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันนี้ นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการให้ทุนการศึกษากับทีมหมูป่าทั้ง 13 คน และได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้ประสานงาน โดยส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ในวันที่ออกหนังสือแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้รอจังหวัดเชียงรายประสานกลับมา และม.นเรศวร จะดำเนินการตามที่จังหวัดเชียงรายแจ้งกลับมา

ขณะที่โลกออนไลน์ ให้ความสนใจกับกระแสการมอบทุนให้หมูป่าของม.นเรศวรอย่างมาก บ้างมองว่า ยังมีนศ.ในม.นเรศวรอีกหลายคนที่มีฐานะยากจน  บางส่วนก็มองว่าน่าจะมอบทุนให้กับบรรดาจิตอาสา ผู้เสียสละช่วยน้องหมูป่าออกมา

ผู้อำนวยการกองกลางม.นเรศวร บอกว่า ม.นเรศวรให้การดูแลเรื่องทุนการศึกษากับนิสิต นักศึกษา ที่มีฐานยะยากจนมาตลอดและไม่เคยทอดทิ้ง  ส่วนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ทีมหมูป่านั้น เป็นนโยบายของผู้บริหาร

////////////////

แสดงความคิดเห็น