จังหวัดพิษณุโลกมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ 2 หลังที่อ.เนินมะปราง

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี” โดยมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ แต่เป็นคนดี จำนวน 2 หลัง ที่ อำเภอเนินมะปราง
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะเหล่ากาชาด ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน รัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี” โดยมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ แต่เป็นคนดี จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง
สำหรับครอบครัวแรก คือครอบครัวของ นายสัญญาณ วงน้ำคม ราษฎรบ้านชมพูเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู ตำบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมทะเบียนบ้านให้แก่ครอบครัวของนาย สัญญาณ วงน้ำคม นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้มิจิตศรัทธา ได้มอบสิ่งของ ปัจจัยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนี้
จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปที่ บ้านนายสุข บุตรศาสตร์ ราษฎรบ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินมะปราง เพื่อมอบบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจหลังที่สอง โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับครอบครัวของนาย สุข บุตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ โครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ได้กำหนดสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ใ ห้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ทั้ง 9 อำเภอ ๆ ละ 2 หลัง ในราคาหลังละ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 18 หลัง เป็นเงิน 2,700,000 บาท และซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ทั้ง 9 อำเภอๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท ซึ่งรวมเงินทั้งหมด เป็นจำนวน 3,600,000 บาท ซึ่งทุกอำเภอ ได้คัดกรอง ครอบครัวคนดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ

แสดงความคิดเห็น