ทาสีใหม่…หัวรถจักรไอน้ำอายุ 99 ปี สถานีรถไฟพิษณุโลก

13 กรกฏาคม 2561 ยืนตระหง่านเคียงคู่สถานีรถไฟพิษณุโลกมาอย่างยาวนาน หัวรถจักรไอน้ำโบราณ ยุคแรกเริ่มเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ-พิษณุโลกเมื่อ 100 กว่าปีก่อน พิษณุโลกเป็นหนึ่งในหลาย ๆ จังหวัดที่นำหัวรถจักรไอน้ำมาตั้งแสดงให้ระลึกยุคเริ่มต้นของการพัฒนาเส้นทางรถไฟในอดีต ระยะนี้ผ่านไปมา จะเห็นว่าหัวรถจักรไอน้ำ เริ่มมีสีสันสดใหม่ขึ้น สถานีรถไฟพิษณุโลกได้ให้ช่างมาทาสีใหม่ ในพื้นสีดั้งเดิม  ดำ เขียว ขาว แดง เหลือง เพิ่มเติมคือสีทองเข้าไปในโลโก้ยี่ห้อหัวรถจักรจากเดิมเคยเป็นสีขาว

หัวรถจักรไอน้ำ หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก  เป็นสัญลักษณ์ เป็นแลนด์มาร์คที่อยู่เคียงคู่เมืองพิษณุโลกมายาวนาน ปีการก่อสร้าง ค.ศ.1919 หรือ ปัจจุบัน มีอายุถึง 99 ปีแล้ว มีประวัติศาสตร์เคียงคู่กับรถไฟสายเหนือและสถานีพิษณุโลก ไร่เรียงโดยสังเขปได้ดังนี้

26 มีนาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ทรงเสร็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการใช้รถไฟช่วงแรกระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพฯถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 มกราคม 2450 ได้เปิดการเดินรถไฟที่สถานีพิษณุโลก ด้วยรัถจักรไอน้ำ ระหว่างกรุงเทพฯถึงพิษณุโลก

พ.ศ.2460 มีการสร้างรถไฟสายเหนือผ่านพิษณุโลกไปยังเมืองพิชัย ถึงจังหวัดลำปาง

พ.ศ.2462 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำหัวรถจักรไอน้ำรุ่น E Class หมายเลข 181 มาใช้งาน ปัจจุบัน หัวรถจักรไอน้ำ ตั้งแสดงอยู่หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก จัดสร้างโดยบริษัท North British Locomotive Company ประเทศอังกฤษ เป็นหัวรถจักรประเภทTender Engine ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบจำลองที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร

พ.ศ.2464 ได้เปิดเดินรถไฟด้วยรถจักรไอน้ำกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และพิษณุโลกถึงเชียงใหม่

สถานีรถไฟพิษณุโลกหลังแรก ตั้งอยู่บริเวณถังดำ ( ถังประปาเติมน้ำรถจักรไอน้ำ )

พ.ศ.2488 จึงสร้างอาคารสถานีรถไฟพิษณุโลกหลังใหม่

พ.ศ.2498 ได้เริ่มนำรถจักรดีเซลมาใช้แทน

พ.ศ.2500 คาดว่าน่าจะปลดประจำการรถจักรไอน้ำ

…………………………………………………………………………………………………………………

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  สถานีรถไฟพิษณุโลก

………………………………………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น