120 ปีชาตกาล”นพ.เบนทูล บุญอิต” ผู้ก่อตั้งรพ.พุทธชินราชพิษณุโลก

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงาน “วันเบนทูล” ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เบนทูล-ผกา บุญอิต โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อน้อมระลึกถึงเกียรติคุณของ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและวิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลก โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงบาลพุทธชินราช นิสิตแพทย์และพยาบาล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับ “วันเบนทูล” ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2441 ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลกโดยท่านได้ทุ่มเททำงานจนทำให้สถาบันทั้งสองแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ไว้ใจของประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ซึ่งหากนับถึงวันนี้ครบรอบปีที่ 120 ที่ท่านถือกำเนิด โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลก จึงได้กำหนดจัดงาน “วันเบนทูล” ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคุณของท่านทั้งสอง.

แสดงความคิดเห็น