คึกคักมากวิ่งไปให้“เขา”กอด มินิมาราธอน ที่บ้านมุง อ.เนินมะปราง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ วิ่งไปให้ “เขา” กอด มินิมาราธอน (ครั้งที่ 1 ) ” ณ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้านการออกกำลังกาย สร้างกระแสการรักสุขภาพของข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง โดยในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอเนินมะปราง สำหรับเส้นทาง “ วิ่งไปให้ “เขา” กอด มินิมาราธอน (ครั้งที่ 1 ) ครั้งนี้จะผ่านภูเขาหินซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามของตำบลบ้านมุง แบ่งออกเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร และ 11 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น