พสกนิกรกว่า 1000 คนร่วมใจทำกิจกรรมความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ ( 23 ก.ค.61 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดป่าสัก และลำคลองน้ำตูม หมู่ที่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจิตอาสาตามโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยใจ เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อาทิ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร ปัญหาอื่นๆในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทย

//////////

 

แสดงความคิดเห็น