ครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการศึกษาและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ ผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น