สหกรณ์วัดจันทร์ส่งเสริมสมาชิกปลูกเมล่อนพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดโครงการผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้กับกลุ่มสมาชิกลงทุนสร้างโรงเรือนแบบปิด จำนวน 4 โดม พร้อมทั้งให้สมาชิกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกผลเมล่อน ที่ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 ส.ค. 2561 ที่บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของโรงงานน้ำดื่มจันทร์ทิพย์ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชทางเลือกและปลูกผักปลอดภัย โดยมีนายประภาส  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์รวบกลุ่มกันปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ในแปลงสาธิตบนพื้นที่ของสหกรณ์ เพื่อผลักดันนโยบายด้านเกษตรสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้เกษตรกรมีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางกัญญา  งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวว่า สมาชิกของสหกรณ์ส่วนหนึ่งมีภาวะหนี้สิน จึงจัดสรรงบประมาณมาลงทุนสร้างโรงเรือนแบบปิด จำนวน 4 โดม พร้อมทั้งให้สมาชิกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกผลเมล่อน จากนั้นแบ่งหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลผลผลิต กระทั่งเวลาผ่านไปเป็นเวลา 60 วัน จึงสามารถเก็บผลเมล่อนมาจำหน่ายได้ โดยจัดหาตลาดไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท นอกจากนี้สมาชิกยังนำความรู้ไปต่อยอดหากจะทดลองปลูกที่บ้านของตัวเอง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ก็จะไปรับซื้อถึงที่ช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่สมาชิก ส่วนในอนาคตจะปลูกผักและผลไม้ชนิดอื่นๆ ให้ตรงความต้องการของท้องตลาดอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศวันนี้มีเมล่อนที่คัดเลือกแล้วเป็นอย่างดี จำนวน 13 ลูก เปิดให้แขกที่มาร่วมงานได้ประมูลกันอย่างสนุกสนาน ปรากฏว่าเมล่อนลูกแรกชนะการประมูลที่ราคา 1,099 บาท ส่วนเงินที่ได้นั้นจะนำไปสนับสนุนโครงการผักปลอดภัยต่อไป.

………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น