เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ที่ปักกิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ ROBOTCHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันใน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและเยาวชนจาก 30 ประเทศ เป็นโค้ชผู้ควบคุมการแข่งขัน 445 คน ผู้เข้าแข่งขัน 2,288 คน และ 223 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน

สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน มีจำนวน 8 โรงเรียน 10 รายการแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1.โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Puck Collect Senior ได้รับรางวัล Gold Medal 2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal 3.โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล Gold Medal 4.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Enhanced Adult ได้รับรางวัล Silver Medal 5.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Junior ได้รับรางวัล Silver Medal 6.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Puck Collect Adult ได้รับรางวัล First Prize 7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize 8. โรงเรียนจักรคำคณาทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Lego Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize 9. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล First Prize 10. โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล Second Price

นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีนี้ โดยในปี 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ สำหรับเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์การตัดสินได้มาตรฐานระดับสากล ที่นานาชาติสนใจเข้าร่วมแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ นำไปแก้ปัญหาตามโจทย์หรือสถานการณ์ซึ่งนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชาต่างๆ มาใช้ในการออกแบบวางแผนการทำงานของหุ่นยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นแสดงศักยภาพของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ว่าประเทศไทยก็ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ด้าน นายวศิน มังคลาด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนที่ได้มา รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ สิ่งที่ได้จากการแข่งขันคือเห็นความสามารถของทีมต่างๆ ในระดับนานาชาติ ว่าแต่ละประเทศ มีการพัฒนาอย่างไร สิ่งที่ได้รับในการแข่งขันจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนให้กับนักเรียนและกิจกรรมต่อไป

 

ทางนางสาวกรนภา ผาอิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตนและทีมให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ อยากพัฒนาโดรนช่วยเหลือชีวิต อย่างกรณีทีมหมูป่าติดอยู่ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย อยากนำสิ่งที่พัฒนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้จริง สำหรับทีมนักเรียนไทยจะหอบรางวัลกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย TG615 ถึงเวลา 21.15 คืนนี้

/////////////

แสดงความคิดเห็น