เลขาสพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยยันยุติธรรมยังไม่พบทุจริตแอบอ้างช่วยบรรจุ

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในสนามสอบครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  นายบุญรักษ์   ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ได้ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการการสอบแข่งขัน สังเกตการณ์การเตรียมการก่อนเข้าห้องสอบ ที่มีมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันอาทิ การใช้เครื่องสแกนตรวจ ผู้เข้ามาสอบทุกคน เพื่อไม่ให้ลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม เข้าไปภายในสนามสอบ เป็นต้น

นายบุญรักษ์   ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เปิดเผยว่า การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ กระบวนการขั้นตอนการสอบมีอยู่ 2 ช่วง ช่วงแรก ให้มีการสอบข้อเขียน เมื่อสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์กำหนดแล้ว จึงจะมีผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นภาระงานในการสอบก็จะลดลง  ส่วนการเตรียมความพร้อม สพฐ .ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดทำข้อสอบ ได้ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ   ณ เวลานี้ ตรวจสอบทั่วประเทศแล้วข้อสอบไปถึงสนามสอบเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นมอบหมายให้กศจ.เป็นผู้ดำเนินการในภาคสนามคือทำการสอบ แต่ก่อนหน้านี้ได้ลดความกังวลของผู้เข้าสอบในเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะได้รับ ได้ตักเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วในเรื่องการกระทำความผิดโดยเฉพาะราชการสังกัดสพฐ. ได้ย้ำว่า อย่าไปเชื่อการหลอกลวงว่าจะไปช่วยเหลือกันได้ จะช่วยเหลือการบรรจุได้ ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือบรรจุได้อย่างแน่นอน เพราะข้อสอบทำจากสถาบันการศึกษา การจัดส่งข้อสอบการเตรียมการสอบมาอย่างดีและสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดคือ ห้ามข้าราชการในสังกัดสพฐ.ไปทำหน้าที่ติวเตอร์ หรือ ผลิตเอกสารขาย เพื่อไม่ให้ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ จากการตรวจติดตามมาตลอดยังไม่พบมีใครมีพฤติกรรมนี้ แต่ก็จะติดตามต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังดำเนินการสอบ

สำหรับการสอบในวันนี้ทั่วประเทศมีตำแหน่งที่ว่างอยู่ 5,000 ตำแหน่ง  หลังการสอบแล้ว ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ใครที่อยู่ในลำดับที่ได้รับบรรจุรอบแรก จะบรรจุ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศและจะแต่งตั้งบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ส่วนในรอบต่อไปจะบรรจุแทนตำแหน่งที่เกษียณ ซึ่งปีนี้สพฐ.ทั่วประเทศ มีผู้เกษียณอายุราชการ  20,000 ตำแหน่งโดยประมาณ ในจำนวนนี้ผู้ที่มีโอกาสบรรจุตามตำแหน่งที่ว่าง จะมีการบรรจุครูในระบบปิดส่วนหนึ่ง และต้องกันไว้ให้สำหรับครูอัตราจ้างที่มีคุณสมบัติครบอีก 25 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งว่างที่จะต้องมีการสอบต่อไป  ดังนั้นจึงเหลือ ตำแหน่งบรรจุรอบ 2 สำหรับครูผู้ช่วยที่มาสอบครั้งนี้อีกประมาณ 10,000 ตำแหน่ง  ดังนั้นจึงขอให้เชื่อมั่นในความยุติธรรมของการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ซึ่งจะมีการบรรจุรวมสองรอบประมาณ 15,000 ตำแหน่ง

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

แสดงความคิดเห็น