15-16 กย.61 เที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจ.พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15–16 กันยายน  2561 ณ  ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 นายบุญทรง   แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า   จังหวัดพิษณุโลก  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การท่องเที่ยว         แห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก          สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก  ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ 15-16 กันยายน 2561  ณ  ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม  การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ             พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช การประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆต่อไป สำหรับการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

                        1.  เรือยาวใหญ่ประเภท  .   ( ฝีพายตั้งแต่   41  คน ไม่เกิน  55 คน )

                        รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด  40,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด  30,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย      ได้รับเงินสด  20,000  บาท

                        2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน     ( ฝีพายตั้งแต่   41  คน ไม่เกิน  55 คน )

                        รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยประทาน  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมรางวัลเงินสด 18,000  บาท  และพระพุทธชินราชบูชา                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินสด   15,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด   10,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย    ได้รับเงิน    8,000  บาท

                        3.  เรือยาวกลาง ประเภท ก.   (ฝีพายตั้งแต่  31  คน  ไม่เกิน  40  คน)

                        รางวัลชนะเลิศ   ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด  20,000  บาท และพระพุทธชินราชบูชา

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินสด     15,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด     10,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย    รางวัลเงินสด      7,000  บาท

4.  เรือยาวเล็ก  ประเภท ก.   (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)

                        รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อม รางวัลเงินสด  15,000  บาท และพระพุทธชินราชบูชา                  

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินสด     10,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด       8,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย  ได้รับเงินสด     6,000  บาท

                        5. เรือยาวเล็ก  ประเภท ก2 (ฝีพายไม่เกิน  30 คน)

                        รางวัลชนะเลิศ   รางวัลเงินสด     8,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด      6,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด    4,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย    ได้รับเงินสด      3,000  บาท

                        6.  เรือจิ๋ว  (ฝีพายไม่เกิน   12  คน)

                        รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยประทาน  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี         

พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรางวัลเงินสด 8,000  บาท    และพระพุทธชินราชบูชา

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้รับเงินสด   6,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ                                                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด   4,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย    ได้รับเงินสด   3,000  บาท

                        7. เรือสิงห์สองแคว  7 ฝีพาย    ประเภท  เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่

                        รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลเงินสด  7,000  บาท    และพระพุทธชินราชบูชา

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด     5,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด     3,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย  ได้รับเงินสด   2,000  บาท

                        8. เรือท้องถิ่น (ฝีพายไม่เกิน  3  คน)

                        รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเงินสด  5,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเงินสด     4,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด     3,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลชมเชย      ได้รับเงินสด    2,000  บาท

                        9.   เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก  (ฝีพายไม่เกิน 30  คน)

                        รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่พระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                        รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินสด  8,000   บาท

                        รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินสด  6,000  บาท

                        รางวัลชมเชย      ได้รับเงินสด   5,000   บาท

และการประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด  8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด  6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินสด  4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ     

///////////////////////

แสดงความคิดเห็น