ร้องทหาร-ป่าไม้เข้าตรวจสอบมีผู้บุกรุกถางป่าชุมชนบ้านชมพู

วันที่ 25 ส.ค.61 เวลา 11.00 น. ชป.มวลชน ร้อย.รส.ที่ 2 มทบ.39 อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. ได้รับแจ้งจาก นายวิชาญ เศรษฐ์สูงเนิน ผญบ. ม.1 บ.ชมพูใต้ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. ว่ามีกลุ่มคนบุกรุกพื้นที่ ที่ชาวบ้านขอเป็นป่าชุมชน บริเวณป่าชุมชน ม.1 บ.ชมพูใต้ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ฯ ซึ่ง นายวิชาญ เศรษฐ์สูงเนิน ผญบ. ม.1 บ.ชมพู ต.ชมพูใต้ อ.เนินมะปราง ฯ ได้บันทึกร้องเรียนโดยเขียนบันทึกที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง ต.บ้านน้อย้ซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง ฯ และ ส่งสำเนาให้กับ ชป.มวลชน ฯ จำนวน 1 ฉบับ ชป.มวลชน ฯ จึงประสานกับเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง และประสาน นายวิชาญ เศรษฐ์สูงเนิน ผญบ. ม.1 บ.ชมพูใต้ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่ถูกบุกรุก โดย เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง ต.บ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง ฯ ได้ทำการบันทึกภาพ สำรวจรังวัดพื้นที่และจับพิกัด ตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกบุกรุกจริงหรือไม่ และถูกบุกรุกไปจำนวนเท่าไร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดกับโรงโม่หินเก่าที่หมดสัมปทานไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นของ หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้เนินมะปราง ต.บ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง ฯ ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น