วิ่งเพื่อสุขภาพคอมแบทรัน มินิฮาล์ฟ มาราธร 2018

เวลา 05.30 น. 26 สิงหาคม 2561 ที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก พลตรีสุปัญญา  วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นประธานปลอยตัวโครงการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คอมแบทรัน มินิฮาล์ฟ มาราธร 2018โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า1,000คนร่วมเพื่อเป็นประสัมพันธ์สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่3และส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวตลอดจนผู้สนใจเดินออกกำลังกายพร้อมกับสนับสนุนการดำเเนินการดำเนินกิจกรรมของสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแก่กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอีกด้วย

……………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น