ปตท.สผ.พานักเรียนออกค่าย ทุ่งแสลงหลวง-สวนป่าเขากระยาง

ปตท.พานักเรียนออกค่าย ทุ่งแสลงหลวง-สวนป่าเขากระยาง เรียนรู้”เปลี่ยนเพื่อโลก”นอกตำราเรียน ผู้บริหารเผยผลิต PTTEP Teenergy 4 รุ่นจากทั่วภูมิภาคไทย
วันนี้ 1 กันยายน 2561 นาย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ปตท.สผ.พานักเรียนจำนวน 70 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทน 17 จังหวัดในภาคเหนือ ออกค่าย ฝึกทักษะอาชีพ ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.นครไทย และ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เน้นให้นักเรียนมัธยมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ปลูกฝังความซื่อสัตย์และจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากแนวคิดต้นแบบของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
พัฒนาให้เป็น“นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดยให้นักเรียนก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์ฯรุ่นเยาว์ ภายใต้กลยุทธ์“3 ป. ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน” ซึ่งปตท.สผ.เชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ PTTEP Teenergy ซึ่งดำเนินการนับแต่ ปี 57-58 -59 “รู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และหลงป่าอช.เขาใหญ่ และปี 60 “ก้าวเพื่อรักษ์” กระทั่งล่าสุดปี 61 เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate) ที่สวนป่าเขากระยาง พิษณุโลก
นาย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผจก.อาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม PTTEP กล่าวว่า จัดให้เยาวชนหลายรุ่นพบปะทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน และที่ผ่านมายังคัดเลือกเยาวชนไปต่อยอดทำงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและ เรียนรู้ระบบนิเวศชายหาดและป่าชายเลนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีอีกด้วย ปัจจุบัน PTTEP Teenergy มีทั้งหมด 4 รุ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทย
ปตท.สผ.ยังสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียน ม. 4 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ผลิตน้ำยาล้างจานปลอดสารเคมี ผลิตจากดอกอัญชัน ขมิ้น ตะไคร้ ใบเตยแทนเพื่อลดการใช้สารเคมีอันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคน แถมยังสร้างรายได้แก่โรงเรียนอีกด้วย ผลให้เยาวชนหลายคนเป็นผู้นำกลุ่มอนุรักษ์อย่างสง่างาม ในการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้
แม้ว่าบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มีภารกิจหลักในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน กระทั่งปี 60 ปตท.สผ. ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ปตท.สผ. วางแนวคิดไว้ คือ 1) ด้านความต้องการพื้นฐาน 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการศึกษา และ 4) ด้านวัฒนธรรรม มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนายั่งยืนเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนควบคู่ไปด้วย
เริ่มจาก 3 โรงเรียนรอบๆ แหล่งผลิตน้ำมันดิบของ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร อาทิ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จ.กำแพงเพชร และโรงเรียนผดุงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก เน้นให้นักเรียนบูรณาการศึกษาผสมผสานฝึกทักษะอาชีพ ซึ่ง ปตท.สผ.สนับสนุนโครงการต่างๆผ่านครูที่โรงเรียน และให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมีคนในชุมชน(พ่อ-แม่นักเรียน)เข้ามามีร่วม ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบและปลูกผลไม้เพื่อเป็นอาหารกลางวันและที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เข้าโรงเรียนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น