3 ก.ย.61 ภาคเหนือ-อีสานมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

3 ก.ย.2561 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่น ๆ  

เช้านี้จากสถานีเรดาห์ตรวจวัดฝน พบกลุ่มฝนตกหนักวงกว้างบริเวณตอนบนของจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น