เขื่อนแควน้อยเก็บน้ำแล้ว 50 % คาดสิ้นฝนเก็บได้ตามแผน

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าขณะนี้การกักเก็บน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสามารถกักเก็บได้แล้วประมาณ 51 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ำ 485 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อน 939 ล้านลบ.ม. ช่วงนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกวันละ 1.29 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ว่าปีนี้เขื่อนแควน้อยจะยังเก็บน้ำไม่มาก แต่ถือว่าเป็นไปตามแผนของการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน เพราะในช่วงเดือนกันยายนนี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจะตกมาก และคาดว่าสิ้นสุดฤดูฝนเขื่อนแควน้อยจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างเก็บน้ำ
……………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น