เที่ยวงาน OTOP นวัตวิถี จ.พิษณุโลก 20-22 ก.ย.61 ที่หน้าศาลากลาง

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าว งานจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น บ้านวังส้มซ่า หมู่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานพัฒนาสี่แยกอินโดจีน นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวงานจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ มีการจำหน่ายสินค้าและต่อยอดสู่การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนสามารถนำเนินงานบริหารจัดการโดยชุมชนเอง
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครันทั้งที่พัก อาหาร การเดินทางที่สะดวกสบาย ทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธีจังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้านเป้าหมายมากถึง 72 หมู่บ้าน อ่านทั้งหมด 9 อำเภอ มีแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิต นี่วัฒนธรรมพื้นบ้าน กินอาหารพื้นถิ่น ชื่นชมธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ภายในหมู่บ้านของจังหวัดพิษณุโลก อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินสู่คนในชุมชน ธนาเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง
การแถลงข่าวในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก มาร่วม ชิม ช๊อบ และชมบรรยากาศ งานแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561 โดยรวบรวมวิถีชีวิต เสน่ห์วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ภายใน 72 หมู่บ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ และเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก มาไว้ภายในงานนี้อีกด้วย
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น