ตรวจสถานบริการย่านมน.พบ 1 ร้านขายสุราให้เยาวชนเสนอผู้ว่าฯสั่งปิด 5 ปี

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 21.30 – 02.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้  นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายพงษ์สืบ สืบอินทร์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก  สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจท่องเที่ยว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เขตโซนนิ่ง และบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร จนมาถึง ร้านพาเพลิน ได้กระทำความผิดฐานจำหน่ายสุราให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 ข้อ 4 (1) (2) มีโทษสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 5 ปี นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 6,000 บาท และจะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

แสดงความคิดเห็น