เปิดงานAgri Forum 2018และKUBOTA Showcase 2018

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Agri Forum 2018 และ KUBOTA Showcase 2018 โดยมี นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้สัมมนากว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ
สยามคูโบต้าเป็นผู้นำในการคอดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบวงจรมาโดยตลอด 40 ปี ในปีนี้จึงได้จัดงานสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรม คืองาน Agri -Forum พร้อมจัดแสดงสินค้าด้านวัตกรรม KUBOTA Showcase 2018 เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมทั้งใชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงระบบเทคโนโลยีการเกษตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย
สยามคูโบต้าร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีระดมความรู้ แนะแนวทางพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ พร้อมการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีวัตกรรมการเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น มาโชว์ในงานซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้เกษตรกรได้สัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัยเปิดประสบการณ์เกษตร 4.0
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น