มติที่ประชุมกศจ.พิษณุโลกย้ายผอ.รร.พุทธฯเป็นผอ.รร.พ.พ.

มติที่ประชุม กศจ.พิษณุโลก ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ อรุณศรี เงินเสือ จากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เข้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นผู้อำนวยการหญิงคนแรกของโรงเรียน    

   วันนี้ ( 12 ต.ค.61 ) ที่ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ( กศจ.) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญในการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ กศจ.พิษณุโลก และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล โดยในที่ประชุม กศจ.พิษณุโลก มีมติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) คือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่เกษียณอายุราชการ รับย้าย นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นับว่าเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด สพป.พิษณุโลก อีกหลายราย

   ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมแบ่งสายงานให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบผู้บริหารและนักเรียน พร้อมให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลด้านผลการเรียนการสอน อาทิ ผลโอเน็ต ผลสอบของนักเรียนเป็นอย่างไร ดูทั้งความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ดูความร่วมมือของผู้บริหารกับชุมชน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น