เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์

วันที่ 20 ต.ค.61 เวลา 18.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์ ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 5 ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ รายการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-30ตุลาคม 2561 ดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน 34 ชนิดกีฬามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 15 จังหวัดในภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 6,826 คน แบ่งออกเป็น นักกีฬาชาย 3,053 คน นักกีฬาหญิง 2,379 คน ผู้ควบคุมทีม 1,394 คน

การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กร และจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น