จิตอาสาร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ที่วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช

วันนี้ (21 ต.ค. 61) ที่วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ด้วยการพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

โดยในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หลังจากนั้นได้นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช

สำหรับวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยวิธีการให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็วตลอดจนสร้างจิตสำนึกในด้านทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนผ่านการปลูกและดูแลป่า

แสดงความคิดเห็น