วิทยุการบินเดินหน้าระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่สู่พิษณุโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)เปิดใช้ระบบควบคุมจราจราจรทางอากาศ ระบบใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization  CNS/ATM System: TMCS) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดได้ ดำเนินการทดสอบระบบที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นและสนับสนุนนโยบายเที่ยวเมืองรอง

วันที่ 24 ต.ค.2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก นายชำนาญ ฤาชัย ผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ บริษัทบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   พร้อมด้วยนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดกิจกรรม The Beginning of a new Legacy ขึ้น โดยเปิดตัวคณะทำงาน Shadow Operation Team เพื่อเริ่มดำเนินการทดสอบระบบหรือที่เรียกว่า Shadow  Operations ซึ่งเป็นการทดลองใช้งานระบบใหม่คู่ขนานไปกับระบบเดิม ที่เดิมทีนั้นจะสั่งการการบังคับจราจรทางอากาศด้วยโทรศัพท์ แต่ทางศูนย์วิทยุการบินพิษณุโลก ได้นำระบบออโต้มาใช้ในการสั่งการจราจรทางอากาศ ภายใต้โครงการ Thailand Modernization CNS/ATM System ซึ่งระบบดังกล่าว ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมามีการปรับระบบการใช้งานแล้ว ทั้งที่ ศูนย์วิทยุการบินเชียงใหม่ สุวรรณภูมิ และดอนเมือง

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   กล่าวว่า  พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม มีความน่าสนใจและโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว สำหรับปริมาณเที่ยวบินรวมในปี 2561 ตั้งแต่มกราคม  – กันยายน คือ 16,244 เที่ยวบิน หรือ 45 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีปริมาณ เที่ยวบินรวม 11,398 เที่ยวบิน เฉลี่ย 31 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทวิทยุการบิน  ได้ติดตั้งระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม ขีดความสามารถในการให้บริการจราจรทางอากาศ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลก โดยระบบใหม่ทั้งในส่วนของสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูมิภาคจะมีการเชื่อมต่อกัน และคาดว่า ระบบใหม่นี้จะใช้ไปทั่วประเทศ คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบปลายปี 2562 อย่างแน่นอน

………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น